Hanuman Chalisa Fast : Video and Text | सुपरफास्ट हनुमान चालीसा विडियो

Hanuman Chalisa Fast : Video, Audio, and Text. हनुमान चालीसा फ़ास्ट, विडियो, ऑडियो और टेक्स्ट. Hanuman Chalisa Fast || हनुमान चालीसा || || दोहा || श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि |बरनऊँ रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि || बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन-कुमार |बल बुद्धि विद्या देहु मोहिं, हरहु कलेश […]

Scroll to top