Hanuman Chalisa | हनुमान चालीसा

Hanuman Chalisa | हनुमान चालीसा Hanuman Chalisa हनुमान चालीसा || दोहा || श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि |बरनऊँ रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि || बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन-कुमार |बल बुद्धि विद्या देहु मोहिं, हरहु कलेश विकार || || चौपाई || जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,जय कपीस तिहुँ लोक […]

Scroll to top